Nhóm CàFé

 

[Bài 3] – Chữ Tiếng Việt = Font chữ + Màu chữ

[responsive_video type=’youtube’ hide_related=’0′ hide_logo=’0′ hide_controls=’0′ hide_title=’0′ hide_fullscreen=’0′ autoplay=’0′]https://www.youtube.com/watch?v=F79X_vb8e2g[/responsive_video]