Nhóm CàFé

Kho dữ liệu + Bonus:

  1. Link tải phần mềm VideoScribe: https://drive.google.com/file/d/1R9-lL2ZveS2jKaXn6RoJ12JR2DON2uZU/view
  2. Link tải Thư viện Ảnh + Nhạc + Tay vẽ: https://drive.google.com/file/d/1O0YawQzSsN7qzT8sBDLtmEw8ysoOtLkP/view
  3. Link tải phần mềm bổ sung SVG extention: https://drive.google.com/file/d/1TqhtqeiTuj_wiguIiI3UymZTdOYPV52-/view

Khóa học Làm Viral Video triệu views của Việt Anh Trắng TV (Edumall):

  1. Khóa học: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1uuzc2dsByKQvBTdlNee3cAMGbXT07tnj?usp=sharing

Bấm các trang số dưới này để vào các bài học VideoScribe nhé

lien he su dung dich vu 1565525147