Nhóm CàFé

 

[Bài 2] – Khởi tạo Dự án, Thiết lập Hình nền và Tay vẽ

[responsive_video type=’youtube’ hide_related=’0′ hide_logo=’0′ hide_controls=’0′ hide_title=’0′ hide_fullscreen=’0′ autoplay=’0′]https://www.youtube.com/watch?v=UfQ6cyxcMNY[/responsive_video]